อัพเดทล่าสุด สำหรับ Amplitube 4 โปรแกรมจำลองเสียงตู้แอป์ กีต้าร์,เบส แบรนด์ดังๆ รวมถึงเอฟเฟกต์ Signature หายากต่างๆ 
สามารถใช้เล่นแบบ standalone และใช้เป็นปลั๊กอินในโปรแกรมทำเพลงที่คุณใช้อยู่ได้

Hyper Realistic Tone

Get ready to have your mind (and ears) blown. AmpliTube 4, a major upgrade to the world’s most powerful guitar and bass tone studio for Mac/PC, is here and will take you to a level of hyper-realism and customization of tone you never knew possible.

Overview
AmpliTube 4 is a guitar and bass tone studio for Mac/PC that works as a standalone application and as a plug-in for your favorite DAW. AmpliTube recreates the entire guitar/bass signal chain from instrument to recording device, and does so in a very realistic and intuitive way. But it also does it in ways you never dreamed possible.

If you’re new to using computers to get fabulous guitar tone, then you’re in for a treat. If you’re a veteran computer tone-master, well, you’re still in for a treat. AmpliTube pioneered — and leads the way in — guitar amp and effects modeling, and AmpliTube 4 takes it to the outer edges of extreme hyper realism with intuitive familiar tools.

สเปคคอมที่เหมาะสมกับAmpliTube 4
Windows® (64-bits)
Minimal: Intel® Core™ 2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2, 2GB of RAM, 
Windows® Vista, 7, Windows® 8 or Windows® 10. Requires an ASIO compatible sound card.
Supported Plug-in formats (64-bit): VST 2, VST 3, AAX

 คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่