ดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองเสียงแซกโซโฟน LinPlug SaxLab 2 

LinPlug SaxLab 2 review

V 2.1.7
V 2.1.8