โปรแกรม VST, VSTi, Plugin จำลองเสียงกลอง ปลั๊กอินเสียงกลอง มากมาย ราคาถูกโหลดเร็ว ไม่ว่าจะ EZ Drummer, EZ Drummer2, EZX, Addictive Drum 2, SSD4, Kontakt Drum, Toontrack : Superior Drummer 2,  Native Instruments : Abbey Road 80s Drummer, Steven Slate Drums Platinum Ssd4 ต้องการโปรแกรมไหนเพิ่มเติมสามารถสั่งไว้ไดตลอดครับ ยินดีจัดหาให้ในราคาถูกสุดคุ้มแน่นอนครับ