เซ็ตนี้ประกอบด้วย EZ Keys 13 ตัวดังนี้ครับ

 1. EZkeys Cinematic Grand
 2. EZkeys Classic Electrics
 3. EZkeys Dream Machine
 4. EZkeys Electric Grand
 5. EZkeys Grand Piano
 6. EZkeys Mellotoon
 7. EZkeys Pipe Organ
 8. EZkeys Retro Electrics
 9. EZkeys Small Upright Piano
 10. EZkeys String Machine
 11. EZkeys Studio Grand
 12. EZkeys Upright Piano
 13. EZkeys Vintage Upright

และ EZKeys MIDI Bundle ดังนี้

 1. Ballads V1
 2. Ballads V2
 3. Ballads V3
 4. Blues
 5. Boogie
 6. Country
 7. Funk
 8. Gospel
 9. Jazz
 10. Keys-Strings
 11. Latin
 12. Pop Rock
 13. RnB