รายการเครื่องดนตรีใน Steinberg : Absolute 4

Sampler & workstation

 • HALion 6
 • HALion Sonic 3

Synthesizer and electronic music

 • Retrologue 2
 • Padshop 2
 • Skylab
 • Anima
 • Voltage
 • Auron
 • Triebwerk
 • Granular Guitars
 • Hypnotic Dance
 • Trium
 • HALiotron

Brass

 • Hot Brass

Organ

 • Model C

Pianos

 • The Eagle
 • The Grand 3
 • The Raven

Drums & percussion

 • Groove Agent 5
 • Prime Cuts
 • Rock Essentials
 • World Percussion
 • B-Box

Cinematic instruments

 • World Instruments
 • Dark Planet
 • Studio Strings
 • Symphonic Orchestra

Choir

 • Olympus Choir Micro