เซ็ตโปรแกรมปรับแต่งเสียงร้อง, คอรัส, เสียงประสาน

ประกอบด้วยปลั๊กอิน 11 รายการดังนี้ครับ

 1. Auto Tune Evo Vst
 2. Avox Articulator
 3. Avox Aspire
 4. Avox Choir
 5. Avox Duo
 6. Avox Mutator
 7. Avox Punch
 8. Avox Sybil
 9. Avox Throat
 10. Avox Warm
 11. Harmony Engine