โปรแกรมปรับแก้เสียงเพี้ยน Celemony Melodyne Studio 4 ช่วยจัดการเปลี่ยน “คีย์”, “ตัวโน๊ต” หรือแม้กระทั่งหางเสียง ให้ต่ำลง หรือสูงขึ้นได้ โดยโปรแกรม Melodyne จะแสดงผลไฟล์เสียงเป็นรูปคลื่น เราสามารถปรับแก้ได้ด้วยการ ตัด ก๊อป ลาก วาง จบปัญหาเรียกนักร้องกลับมาอัดใหม่แน่นอนครับ นอกเหนือจากเสียงร้องแล้ว Melodyne ยังสามารถจัดการกับเสียงเครื่องดนตรีอื่น เช่น กีต้าร์ เบส เครื่องเป่า ได้อีกด้วย

Melodyne is a software application for OS X or Windows with which you can edit audio in a more musical way than was ever thought possible. In Melodyne, you work with notes – and not with a meaningless wave form. You don’t just see where the music gets louder or quieter but also where notes begin and end and at what pitch they lie.

You can modify each note and thereby influence directly the intonation, phrasing and dynamics – and do this not only with vocals and monophonic instruments but with polyphonic instruments such as pianos and guitars as well.

Working with Melodyne is like being able to say to a vocalist “sing this note a bit longer” or to a pianist “give slightly less weight to the third in this chord” – hours, weeks, even years after the recording session.

โปรแกรมปรับแก้เสียงเพี้ยน Celemony Melodyne Studio 4

The complete Melodyne. Melodyne 4 studio offers you all Melodyne functions for both correction and creative applications on an unlimited number of tracks. You can edit the sound and musical content of your recordings in such an intuitive manner or make such far-reaching changes with no other audio tool.

New technologies and a new degree of freedom for the entire Melodyne family. Celemony is releasing Version 4 of its legendary audio software Melodyne. This constitutes the most extensive update to the entire product family in the company’s history, with the emphasis on Melodyne 4 studio.

Highlights include the Sound Editor with its totally new sound design possibilities, DNA Direct Note Access – at last, on an unlimited number of tracks – and ultra-accurate tempo detection. Furthermore, Melodyne 4 studio now also runs directly as a plug-in within your DAW – also, naturally, in 64-bit resolution. The smaller Melodyne editions – editor, assistant and essential – have also been enhanced.