รายการโปรแกรมทั้งหมดของ Komplate 9

Komplete 9 Komplete 9 Ultimate
Included Sounds 120GB 370GB
Included hard drive No Yes
Included Software Reaktor 5, Kontakt 5, Battery 4, Studio Drummer, Abbey Road | 60s Drummer, West Africa, Guitar Rig 5 Pro, Rammfire, Scarbee MM-Bass, Solid EQ, Solid Dynamics, Solid Bus Comp, Transient Master, Traktor’s 12, The Finger, Reflektor, FM8, Absynth 5, Massive, Reaktor Spark, Monark, Reaktor Prism, Retro Machines MK2, Scarbee Mark I, Scarbee Clavinet/Pianet, Scarbee A-200, Vintage Organs, Session Strings, The Giant, New York Concert Grand, Vienna Concert Grand, Berlin Concert Grand, Upright Piano Reaktor 5, Kontakt 5, Battery 4, Studio Drummer, Abbey Road | 60s Drummer + 70s Drummer + 80s Drummer + Modern Drummer, West Africa, Guitar Rig 5 Pro, Rammfire, Scarbee MM-Bass, Solid EQ, Solid Dynamics, Solid Bus Comp, Transient Master, Traktor’s 12, The Finger, Reflektor, FM8, Absynth 5, Massive, Reaktor Spark, Monark, Reaktor Prism, Retro Machines MK2, Scarbee Mark I, Scarbee Clavinet/Pianet, Scarbee A-200, Vintage Organs, Session Strings, The Giant, New York Concert Grand, Vienna Concert Grand, Berlin Concert Grand, Upright Piano, Enhanced EQ, RC 24, RC 48, Passive EQ, Vari Comp, VC 2A, VC 76, VC 160, Driver, The Mouth, Action Strings, Evolve Mutations, Evolve Mutations 2, Damage, Session Horns, Alicia’s Keys, George Duke Soul Treasures, Scarbee Jay-Bass, Amped, Scarbee Rickenbacker Bass, Skanner XT, Razor, Balinese Gamelan
Seamless integration
with Maschine
Yes Yes
Supported Formats Stand-alone, VST, Audio Units, AAX Native (Pro Tools 10 or higher), ASIO, Core Audio, WASAPI Stand-alone, VST, Audio Units, AAX Native (Pro Tools 10 or higher), ASIO, Core Audio, WASAPI
System Requirements Windows 7 or Windows 8 (latest Service Pack, 32/64-bit),

Mac OS X 10.7 or 10.8 (latest update)

Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2, 2GB RAM
8GB free disc space (90GB for complete installation), USB 2.0

Windows 7 or Windows 8 (latest Service Pack, 32/64-bit),

Mac OS X 10.7 or 10.8 (latest update)

Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2, 4GB RAM
10GB free disc space (250GB for complete installation),
USB 2.0

 

ต้องการเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้ ? เรามี Komplete 12 ด้วยครับ ดูรายละเอียด>>