ตัวอย่างผลงานเพลงที่ใช้ Samp เครื่องดนตรีอีสาน จากลูกค้า